Bob Stradling:

A huszadik századi európai történelem tanítása

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető gondolatok

Első rész: A XX. század története: Tematikus kérdések
1. fejezet  Előszó gyanánt
2. fejezet  A történelem tanítás európai dimenziójáról
3. fejezet  Átfogó történelmi témakörök elemzése
4. fejezet  Tematikus történelemtanítás

Második rész: Módszertani megközelítések
5. fejezet  Bevezetés a tanári kézikönyv második részéhez
6. fejezet  Készség-, és fogalomfejlesztés
7. fejezet  Ellentmondásos és kényes történeti kérdések
8. fejezet  Vizuális történeti források felhasználása
9. fejezet  Szimulációs és szerepjátékok a történelemórán
10. fejezet  Multiperspektivitás, többszempontúság a történelemtanításban
11. fejezet  Tanórán kívüli tanulás lehetőségek
12. fejezet  Az új információs technológiák használata: történelem az interneten
13. fejezet  Pedagógiai és tanulási megközelítések, módszerek

Harmadik rész: Források és eszközök
14. fejezet  Bevezetés a harmadik részhez
15. fejezet  Az elbeszélt történelem – oral history
16. fejezet  Kortárs írásbeli források felhasználása
17. fejezet  A televízió forrásanyagként történő felhasználása
18. fejezet  A történelemkönyvek értékelése
19. fejezet  Az új technológiák értékelése

„Az európai XX. századi történelem tanulása és tanítása
című projekt” Európa Tanács
(http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/History_Teaching/)

© Európa Tanács (Council of Europe), 2000. június
Megjegyzés: az ebben a műben megfogalmazott vélemény a szerző gondolkodását tükrözi, ami nem feltétlenül egyezik az Európa Tanács Kulturális Együttműködési Tanácsának vagy annak Titkárságának hivatalos álláspontjával.

Magyar változat: Világpolgár 2000
Grafikai és Web lap fejlesztés: AltuSoft Kft.

Készült az Oktatási Minisztérium és a Generation Europe Alapítvány támogatásával.