Ruth Tudor:
Nők a XX. században
Tanári kézikönyv osztálytermi felhasználásra

Tartalomjegyzék

 

„Az európai XX. századi történelem tanulása és tanítása” című projekt, Európa Tanács

© Európa Tanács (Council of Europe), 2000. június
(http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/History_Teaching/)
Megjegyzés: az ebben a műben megfogalmazott vélemények a szerző gondolkodását tükrözi, ami nem feltétlenül egyezik az Európa Tanács Kulturális Együttműködési Tanácsának vagy annak Titkárságának hivatalos álláspontjával.

Magyar változat: Világpolgár 2000
Grafikai és Web lap fejlesztés: AltuSoft Kft.

Készült az Oktatási Minisztérium és a Generation Europe Alapítvány támogatásával.