[Pro Cultura] [Szakalapítvány (pályázati kiírás)] [Űrlap letöltés, kinyomtatás]
[Kuratóriumi tagok ] [Nyertesek listája I.] [Nyertesek listája II.] [Ön dönt]


A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványról

A művelődési miniszter az oktatás, a kutatás, a művészetek különböző ágainak támogatása, a közművelődés megújítása, valamint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása és fejlesztése érdekében alapítványt hozott létre 1990-ben közérdekű célok megvalósítására. Az alapítványi célok elérését a következő szakalapítványok valósítják meg:

 1. a nevelés-oktatás támogatása területén
  1. Kistelepülések iskoláiért
  2. Egyházi iskolákért
  3. Diáksportért
  4. A kollégiumokért
  5. Környezetkultúra
  6. Diákcsere mozgalomért
  7. Diákok a tudományért
  8. Tudomány az oktatásban
  9. Vendégprofesszorok Magyarországon
  10. Kemény Zsigmond emlékére
  11. Klebelsberg Kuno emlékére
  12. Trefort Ágoston emlékére
  13. Unger Mátyás emlékére
 2. a tudomány, a művészetek és a közművelődés támogatása területén
  1. Történelem – földrajz
  2. Osztrák-magyar közös múlt
  3. Dunatáji népek kutatása
  4. Népművészetért
  5. Műszaki és természettudományi kultúráért
  6. Karácsony Sándor emlékére
  7. Kodály Zoltán emlékére

Az alapítvány címe: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: 343-3913

Az alapítvány pályázati felhívásai minden évben egyszer jelennek meg a Magyar Hírlapban, a Pályázati Figyelőben, a Históriában, a Sansz újságban.© AltuSoft